11 maj

Saopštenje za medije

U organizaciji Foruma Bošnjaka CG, 9.maja u Podgorici održan je okrugli sto pod naslovom, Ostvarivanje politike zaštite manjinskih prava, na kojem je saopšteno preko 20 studioznih izlaganja o: Ustavnopravnom aspektu zaštite manjinskih prava, Institucionalnim mogućnostima i  realnom ostvarivanju  manjinskih pravai u CG. Na okruglom stolu su govorili istaknuti stručnjaci i aktivisti u oblasti ljudskih i prava manjina, predstavnici državnih institucija, političkih partija, nevladinih organizacija i nacionalnih savjeta.

 

Saopštenje za medije


Ozbiljno pristupiti problemu iseljavanja građana sa sjevera

 

Forum Bošnjaka izražava duboku zabrinutost zbog novog talasa iseljavanja sa sjevera Crne Gore i poziva nadležne da ne licitiraju brojem (500 ili 3500) uglavnom mladih ljudi koji su napustili sjever, već da odgovorno pristupe rješavanju problema koji podstiču novi talas egzodusa. Ako se iseljavanje iz devedesetih, za neke, može pravdati ratnim okolnostima, ovo sada je direktna posljedica loše socio -ekonomske politike, po sistemu “ko ima daj mu još,  a ko nema neka ide da traži socijalu i život  daleko od rodnog kraja”.

Istovremeno, Forum obavještava javnost da je, 9.maja u Podgorici, održan okrugli sto pod naslovom “Ostvarivanje politike zaštite manjinskih prava”, na kojem je saopšteno preko 20 studioznih izlaganja o ustavnopravnom aspektu zaštite manjinskih prava,institucionalnim mogućnostima i  realnom ostvarivanju manjinskih prava u CrnojGori. Na okruglom stolu su govorili istaknuti stručnjaci i aktivisti u oblasti ljudskih i prava manjina, predstavnici državnih institucija, političkih partija, nevladinih organizacija i nacionalnih savjeta. Panelisti uvodničari su bili: Prof. dr Ivana Jelić, Doc. dr Danilo Ćupić, Neda Sindik, Sabahudin Delić, mr Siniša Bjeković, Prof. dr Šerbo Rastoder i Nik Gašaj.

 

11052015 01


Učesnici rasprave su saglasni da je neophodno ekonomsko osnaživanje manjina uz poseban fokus na sjever države. Mjerama svih institucija i organizacija treba hitno uticati da se ljudi zadrže u svojim sredinama i da se zaustavi proces iseljavanja. U tom smislu, važno je jasno utvrditi proporcije (kvote) za ulaganje u manje razvijena područja posvim osnovama, uz apsolutnu obavezu da se takve odredbe poštuju-državna pomoć, sredstva investiciono-razvojnog fonda, kapitalna ulaganja i drugo.

 

 

Valja prioritetno utvrditi ostale podsticajne mjere, sa jasno definisanim modelima za njihovo sprovođenje.

 

11052015 02

 

Osnažiti podršku lokalnim zajednicama sa područja manje razvijenih opština u izradi programa za apliciranja i korišćenja sredstava iz IPA fondova i ostalih oblika inostrane podrške.


Mnogi detalji pokazuju da u Crnoj Gori još nije dominantna svijest da su manjinski narodi i nacionalne zajednice važan konstituent, koji svojom baštinom, tradicijom i stvaralaštvom čine državotvorno biće Crne Gore.

 

11052015 03


Nije sporno da je u proteklih desetak godina ostvaren značajan napredak, ali se iz dana u dan, pokazuju nedostaci, kako u normativnom tako i institucionalnom ostvarenju zaštite i njegovanja manjinskih posebnosti.


Zbog toga je u narednom periodu neophodno:


Promovisati koncept interkulturalnosti u svim oblastima, kao i zajednički rad u svim oblastima, te ukupnu saradnju među institucijama, organizacijama, i naročito među narodima i zajednicama u Crnoj Gori.

 

11052015 04


U cilju ostvarivanja saradnje, na okruglom stolu je podržana inicijativa Nika Gašaja o stvaranju asocijacije-mreže nevladinih organizacija manjinskih nacionalnih zajednica u CrnojGori koje se bave manjinskim pravima, koja bi, u konsultataivnom statusu, učestvovala u pripremi strategija i zakona, te podsticala saradnju sa svim institucijama. Na taj način bi se olakšao proces donošenja odluka i poboljšala participativnost manjina iz civilnog sektora u svim oblastima zaštite i ostvarivanja manjinskih prava.


Neophodno je osnaživanje svih institucija, kako državnih tako i nacionalnih, odnosno onih  koje se bave pravima manjina. Država je obavezna da obezbijedi kontinuirane obuke o manjinskim pravima i prevenciji diskriminacije za državne službenike i namještenike.

 

Treba učiniti napore da se državne institucije koje se bave manjinama depolitizuju i dobiju na snazi zapošljavanjem osoba sa adekvatnim profesionalnim iskustvom i znanjem. Treba ojačati kapacitet institucija u nalaženju rješenja za sve izazove i unaprijediti saradnju među njima.

 

11052015 05


Neophodno je dalje raditi na unaprijeđenju normativnog okvira u cilju ustanovljenja boljih, adekvatnijih i djelotvornijih propisa. Kroz izmjenu propisa, treba raditi i na ustanovljavanju mehanizama za njihovo sprovođenje, što bi podrazumijevalo i jasnu nominaciju organao baveznih za primjenu istih, kao i njihovu odgovornost.


Neophodno je raditi na poboljšanju zakonskog okvira i u isti unijeti jasne formulacije i odredbe.

 

U participativnom procesu treba predložiti najbolja rješenja i ponuditi ih kao opcije za usvajanje. Strategijski okvir je potrebno unaprijediti inoviranim akcionim planovima sa indikatorima u odnosu na koje će se mjeriti uspješnost primjene, ali i na transparentan način formirati tijela koja će pratiti implementaciju zakona, strategije  i međusektorsku saradnju.


Učesnici skupa su istakli žaljenje što okrugli sto, uprkos uredno poslatim najavama i značaju teme zac jelokupno društvo, nije adekvatno propraćen od većine medija. Prisustvovali su samo novinari Radija CG, Vijesti (novina), agencije MINA i Srpske TV.

 

S poštovanjem ,    

 

Husein Tuzović
Predsjednik Savjeta Foruma Bošnjaka Crne Gore