Revija Forum

Revija FORUM je glasilo o duhovnom, kulturološkom, nacionalnom idetitetu i položaju Bošnjaka u Crnoj Gori, prezentovanom kroz formu - stvaralačkog sučeljavanja predstavnika različitih civilizacijskih krugova, odnosno kroz formu - prezentacije i afirmacije ovdašnjeg istorijskog, tradicionalnog, kulturnog i duhovnog nasljdja nastalog u prožimanju islamskog sa nasljedjem pripadnika hrišćanskog i drugih civilizacijskih krugova koji se prožimaju i na prostoru Crne Gore, kao  i cjelokupne Evrope. 

Nezaobilazni segment pretpostavljenog sadržaja, svakako, je i prezentacija i afirmacije standarda o ljudskim pravima sa, posebnim akcentom na tzv manjinska, odnosno prava pripadnika brojčano manjinskih naroda u određenoj sredini (lokalnoj zajednici ili državi, kao cjelini).


PRIJEDLOG FORUMA ZA RJEŠENJA U USTAVU

- Forum Bošnjaka/Muslimana Crne Gore-Podgorica
- Centar za Bošnjacke studije-Rožaje

P O Z I V

za ucešce u raspravi na temu: Kakvu Crnu Goru želimo ?
Podgorica, Hotel Crna Gora, subota 31. marta 2007. godine u 10 sati
Uvaženi,

U toku je rad na novom Ustavu Crne Gore.
Cijeneci da je rijec o dokumentu od vanredne važnosti, kako za državu Crnu Goru, tako i za sve narode i gradamne koji konstituišu njeno društveno i državotvorno bice, Forum Bošnjaka/Muslimana i Centar za bošnjacke studije – Rožaje, tim povodom,organizuju raspravu za okruglim stolom na temu:

KAKVU CRNU GORU ŽELIMO

sa posebnim akcentom na status bošnjackog naroda
Pozivamo Vas da uzmete ucešce u raspravi i tako doprinesete konstituisanju što je moguce utemeljenijih i sadržajnijih zajednickih stavova i sugestija za dalje oblikovanje ovog važnog akta.
Okrugli sto ce se održati u subotu, 31. marta 2007. godine, sa pocetkom u 10 sati, zeleni salon Hotela Crna Gora, Podgorica.
Podgorica 22. mart 2007. godine