SAOPŠTENJE 5. DECEMBAR 2009

Forum Bošnjaka/Muslimana Crne Gore u saradnji sa Centrom za ocuvanje i razvoj kulture manjina, organizovao je u subotu 5. decembra, Okrugli sto na temu „Misija multikulturalnosti u Crnoj Gori“.Preko 50 ucesnika/ca, u inspirativnoj raspravi problematizovali su ideju multikulturalnosti, tragajuci za najboljim modelom za realizaciju te ideje koja je suštinska odrednica crnogorskog društva.

Ucestvujuci u raspravi ministar kulture, sporta i medija Branislav Micunovic je podsjetio da je nesporan multikulturni karakter države i da je nabolja potvrda toga i ustavno definisanje ove ideje. Ministar Micunovic i Fehrat Dinoša, ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, koji je takode ucestvovao u raspravi, obecali su da ce se Crna Gora i u narednom periodu ozbiljno posvetiti ideji Multikulturalizma i da je to trajni prioritet i Vlade i ministarstava.
Celnici nacionalnih savjeta, predstavnici nevladinog sektora i drugi eminentni ucesnici rasprave smatraju da je multikulturalnost u Crnoj Gori dominamtna samo deklarativno, te da je za promjenu neophodan znacajniji pomak u institucijama obrazovanja, kulture i medija.

Opsežna rasprava je pokazala da postoji široka lepeza obaveza koje treba sistemski urediti i planski, kontinuirano realizovati kako bi se poštovanjem svakog identiteta stvarala reprezentativna kultura jedinstva razlicitosti, bez prisvajanja, getoizacije i marginalizacije.

Na državnom nivou treba što prije konstituisati jasnu strategiju njegovanja i razvoja interkulturalizma kojim bi se u širokom spektru ocuvanja baštine i njegovanja stvaralaštva ojacala ravnomjerna koegzistencija kultura svih nacionalnih zajednica i plodotvoran dijalog izmedu njih za savremeni identitet Crne Gore.


Potrbno je;
-Razvijati praksu multikulturalizma u sistemu obrazovanja na svim nivoima radi edukacije i jacanja svijesti o razlicitostima i podsticanja pozitivnih odnosa prema drugim kulturama.
-Dodatno stimulisati i afirmisati mlade stvaraoce koji savremenim izrazom jacaju ideju multikulturalizma.

-U redovnim planovima produkcije, na državnom i opštinskom nivou ostvariti kvalitetnu zastupljenost duhovnosti manjinskih kultura.
-Razviti stalnu edukativno kulturološku saradnju sa dijasporom i proširiti spektar interaktivne komunikacije.

-U državnim i opštinskim institucijama, tijelima odlucivanja i medijima angažovati veci broj kompetentnih predstavnika iz redova manjinskih zajednica kao bi kroz pažnju prema vrijednostima svoje kulture iskazali dodatno razumijevanje za vitalne interese drugih .

-Proširiti dijalog unutar i izmedu nacionalnih zajednica radi utvrdivanja razvojnih potreba i prioriteta, te u tom kontekstu profilisati i obaveze svih, pa i Centra za ocuvanje i razvoj kulture manjina.

Forum Bošnjaka/Muslimana Crne Gore se zahvaljuje ucesnicima na inspirativnom doprinosu raspravi i ocekuje dodatni angažman nadležnih i zainteresovanih kako bi u praksi potvrdjivali da se kulturna tradicija naše države temelji ne samo na vrijednostima koje cini sadejstvo višeslojne kulturne istorije, nego i da je živuca interkulturalnost vizija modernog i svakog buduceg razvoja kulture u Crnoj Gori.


KOMENTAR NA ZAHTIJEV SAVJETA MUSLIMANSKOG NARODA I MATICE MUSLIMANSKE DA SE BRIŠU IZ REGISTRA NEVLADINIH ORGANIZACIJA-ALMANAH, FORUM BOŠNJAKA-MUSLIMANA, DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA-MUSLIMANA I CENTAR ZA KULTURU BOŠNJAKA-MUSLIMANA

Autenticni tumaci našeg vremena

Nije jednostavno odgovarati na sopštenja jer svakim demantom ustvari se branite, ispravdavate i dokazujete da onaj ko je pisao saopštenje nije bio upravu. Kao mnogo puta ranije ni sada nije bilo potrebe da se reaguje na saopštenja Matice Muslimanske pa zato umjesto reagovanja, kratko pojašnjenje.


SAOPŠTENJE FORUMA POVODOM KOMENTARA MATICE MUSLIMANSKE 1 08 2007

SAOPŠTENJE FORUMA BOŠNJAKA/MUSLIMANA
(povodom prenošenja saopštenja Matice muslimanske u «Vijestima» od 31.07.2007.)

Pisanje čelnika Matice muslimanske ni najmanje ne cudi, ali nas itekako iznenaduje da list «Vijesti» na udarnoj trecoj strani( «Vijesti» od 31.07.2007.) integralno prenosi saopštenje ove NVO, uz redakcijjsku opremu sa tendencioznim naslovom «Bošnjaci su izmišljeni 2003.» koji je uvredljivo i predstavlja povredu nacionalnih osjecanja najmanje 60 hiljada pripadnika ovog naroda , odnosno onih koji su se na popisu tako iskazali.


SAOPŠTENJE FORUMA BOŠNJAKA-MUSLIMANA CG POVODOM NASTUPA MATICE MUSLIMANSKE 12 APRIL 2007

Obracanje Matice muslimanske ne bi imalo ozbiljnijeg znacaja da ponovo ta grupica nije primjenila svoj višegodišnji, dobro uvježbani metod etiketiranja svojih sunarodnika.
Prilikom svih važnih odluka u Crnoj Gori , iznova se aktivira Matica muslimanska i svojim apelima u vidu denuncijantskih saopštenja i izjava blati svoje sunarodnike, vjerovatno da bi oporavdala državne pare koje dobija za svoje «naucne projekte».