10 apr

Nova knjiga Bjelopoljske muftije

Muftije su imale izuzetno važnu društveno političku, vjersku i kulturnu ulogu u životu Bijelog Polja od 1912. do 1945. Godine.

Knjiga „Bjelopoljske muftije“, autora Rafeta Mulića i Edina Smailovića je izuzetno značajna za istoriju muslimana - Bošnjaka. Ona otkriva važan i nedovoljno poznat segment naše prošlosti, te kroz sjajno istorijsko štivo, seriju publikovanih dokumenata i fotografija prikazuje bitne momente iz prošlosti našeg društva. Muftije su imale izuzetno važnu društveno političku, vjersku i kulturnu ulogu u životu Bijelog Polja od 1912. do 1945. godine.

Bitno je istaći i to da nijedan segment života Bjelopoljaca nije mogao mimoići funkciju mufitije. Taj prilično zapostavljeni dio naše istorije su ponovo oživjeli autori ove knjige svojim istraživanjima. Oni su pronalaženjem velikog broja dokumenata dokazali da su priče starih Bjelopoljaca zaisa istinete, te da je Bijelo Polje grad u kojem su se dešavale veoma bitne stvari i u kojem su živjeli bitni subjekti svog vremena.     

Iako autori ističu da je knjiga nastala kao potpora budućim istraživačima koji će se baviti temom muftijstva na našem području, ona je izuzetno bogatog sadržaja i puna činjenica koje jasno osvjetljavaju temu kojom se bavi.      

Knjiga obrađuje  organizaciju Islamske zajednice u Kraljevini Crnoj Gori, zatim organizaciju Islamske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji, istorijat muftijske službe u Crnoj Gori i ostalim južnoslovenskim zemljama. Sve to je napisano kao svojevrsni uvod za ono što je glavna tema, a to su bjelopoljske muftije, što sugeriše i naslov knjige.     

Da bi bolje objasnili uticaj muftija, autori su se u pojedinim segmentima bavili istorijskim prilikama u Bijelom Polju i okolini u periodu od 1913. do 1945. godine. Politički uticaj muftija je prikazan kroz istorijske teme Prvog i Drugog svjetskog rata, iseljavanja muslimana, zločin u Šahovićima, izbore za Okružnu i Narodnu skupštinu, kao i kulturno – društveni život koji se ogleda kroz formiranje kulturno – prosvjetnih društava:  „Gajret“, „Sloga“, „Sokolsko društvo“, te muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“.     

Fokus istraživanja autora je bio usmjeren na četiri izuzetno važne ličnosti koje su obavljale službu muftije u Bijelom Polju, a to su Jusuf Delević (1865-1916), Salih Mulabegović (1865-1937), Mustafa Salihbegović (1870-1928) i Harun Lamežević (1890-1943). Knjiga se bavi njihovim muftijstvom, ali i društveno političkim ulogama koje su imali u istoriskim procesima. Muftije su karakterisale izuzetne osobine, ugled, uticaj i vrhunsko obrazovanje (školovani u Carigradu/Istanbulu), te stručnost u obavljanju radnih zadataka. Njihovo službovanje, u miru i smutnim  vremenima koja su zapljuskivala Bijelo Polje karakterisala je dosljednost svemu što propisuje islam i posveénost održanju narodnog bića na ovom prostoru. U knjizi možemo vidjeti i mnogo dokumenata koji svjedoče o njihovom službovanju, pisama koja govore o njihovom zalaganju i trudu za dobro muslimana-Bošnjaka ali i ostalih bjelopoljaca.    

Na kraju treba istaći i to da se ovom temom prije Rafeta Mulića i Edina Smailovića nije bavio niko, te im zbog toga dugujemo veliku zahvalnost i čestitke na predanom istraživačkom radu.  

Amar Mulabegovic2Piše: Amar Mulabegović