09 jul

“MRVA PRAVDE I ZRNO ISTINE”


Forum Bošnjaka Crne Gore, kao izvorni inspirator ustanovaljavanja Dana sjećanja na žrtve ratova vođenih na prostorima bivše SFRJ u period 1991-2001. i ove godine organizuje njegovo obilježavanje. Tim povodom, dana 11. jula, sa početkom u 11 sati, nakon polaganja cvijeća na spomenobilježje civilnim žrtvama ratova vođenih na prostoru bivše Socijalističke Federativne Jugoslavije, održaće poetsko-muzički recital “MRVA PRAVDE I ZRNO ISTINE”...