SAOPŠTENJE FORUM - USTAV 6 APRIL 2007

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Uvažena gospodo,

Polazeci od cinjenice:
- da je Ustav temelj i okvir svake države, ali i mjera dogovora i politicke realnosti u državi;
- da je država zajednicko dobro svih njenih gradana i naroda;
- da su Bošnjaci/Muslimani vijekovima vec konstitutivni dio društvenog i držatvornog bica Crne Gore i bitan cinilac ocuvanja njenog državnog identiteta, te da je to na upecatljiv nacin potvrdeno i na referendumu od 21. maja tekuce godine bezrezervnom podrškom obnovi njene pune državnosti,


Ucesnici rasprave(njih oko stotinu) koja je u organizaciji Forum Bošnjaka/Muslimana i Centra za bošnjacke studije održane 31. marta u Podgorici, smatraju:
- Bošnjaci/Muslimani moraju imati ravnopravan položaj i ustavno – pravni tretman sa crnogorskim i ostalim autohtonim narodima, te zbog toga u preambuli Ustava treba nabrojati sve autohtone narode ili nijedan;
- Pitanje državnih simbola veoma je osjetljivo i treba da budu prihvatljivi za sve narode i gradane Crne Gore. Imajuci u vidu cinjenicu da su opisi i nacin upotrebe simbola tipicno zakonska materija, nepotrebno je njome opterecivati tekst Ustava;
- Ne sporeci legitimitet zalaganja da se naziv jezika u službenoj upotrebi nazove po državi Crnoj Gori, svako ignorisanje i prava Bošnjacima da isti jezik nazivaju sopstvenom nacionalnom odrednicom smatracemo kršenjem ljudskih prava;
- Demokratski uredena država podrazumijeva i adekvatniju ustavno – pravnu zaštitu duhovnog, kulturnog i ukupnog nacionalnog identiteta;
- Konacno, novi ustav treba da obezbijedi i preduslove za ravnomjeran društveni i privredni razvoj svih regiona.

Ucesnici rasprave ocekuju vece ukljucivanje u proces izrade novog Ustava gradana, posebno intelektualaca, poslanika, ministara, državnih funkcionera i svih javnih djelatnika, nevladinih organizacija i svih institucija koje reprezentuju interese bošnjackog/muslimanskog naroda. Sva rješenja koja bi dovela u neravnopravan položaj bošnjacki/muslimanski narod smatrace se ustavnim nasiljem koje ni kao pojedinci ni kao narod ne možemo prihvatiti.

U Podgorici, 6. aprila 2007. godine