Rifat Rastoder: Prvo Petnjica, pa budžet

Potpredsjednik SDP-a Rifat Rastoder poručio je da bi bilo poželjno da Skupština Crne Gore odluku o formiranju opštine Petnjica donese prije priprema za usvajanja budžeta, jer će, kako je objasnio, biti potrebno predvidjeti neki budžet za pripremu uslova za funkcionisanje nove opštine.


NA ĆAMILOVOM FONU PRIPOVIJEDANJA

Prva nagrada po konkursu za kratkupriču inspirisanu Bihorom „Zavičajne staze – 2012.“ pripada Abidu Jariću iz Zenice za priču „Sahat“, druga Rafetu Mulić iz Bijelog Polja za priču „Misir“ i treća Sabini Alispahić iz Novog Sadaza priču „Kompas“. Ovakvu odluku donio je žiri u sastavu Faiz Softić, predsjednik i članovi: Sait Šabotić i Kemal Musić na generalnoj sjednici održanoj u Bijelom Polju 26. jula ove godine.